Icoon FrontForce

Incident en Crisis Management

Oplossingen voor Hulpverlening, Seveso, BZRO en Industrie op vlak van incident en crisis management

FrontForce Emergency, de oplossing voor Hulpverlening, Seveso, BZRO en Industrie

Hulpverlening


Seveso-BZRO-Industrie

De ontwikkeling gebeurt volledig in-house door onze vaste medewerkers op het hoofdkantoor te Antwerpen. Omdat kwaliteit de hoogste prioriteit is en we prat gaan op de snelste oplostijden, regelen we de interne processen zo in, dat hetzelfde team ook de 24/7 ondersteuning binnen het beheer en onderhoud opneemt. Zo borgen we dat er geen kennis verloren gaat na oplevering  van het project.

FrontForce biedt een volledige suite van applicaties – Optimale Tool voor elke rol

Hierbij bieden we een overzicht van alle belangrijkste eigenschappen van onze oplossing:

Ontvangen van incidenten via NC112 koppeling en via e-loket.

Onmiddellijke activering en bepaling beschikbare middelen via geïntegreerde algoritmes.

Automatische classificatie van een incident type

Volledige operationele ondersteuning van complexe scenario’s

Berekening van de snelste beschikbare middelen met manuele of automatisch dispatching.

Na dispatching volgen: de alarmering via ASTRID, verschillende aansturingen en informatie deling. De dispatching heeft een overzicht van alle actieve incidenten.

Berekening dichtstbijzijnde voertuigen, manschappen en middelen

Incident Informatie op het terrein met onze In The Field app (ITF). Verschillende modules ITF zoals interventie, voertuig en lage prioriteiten.

Mobiele applicatie FrontForce Emergency voor hulpverleners voor o.a beschikbaarheid en alarmering/oproepen manschappen

Ontvangen van locaties via ITF app en integratie o.a. Track & Trace systemen, …

Routeberekening van eenheden naar incident

Media toevoegen aan incident met distributie naar ITF-app toegewezen eenheid.

Visualisatie van incidenten en eenheden op een GIS map

Evolutie oplossing via Roadmap van Connect gebruikersgroepen

En zo veel meer …