Icoon FrontForce

Nieuwe dispatchingoplossing voor Brussels Airport

Brussels Airport Company (BAC) heeft in 2019 twee nieuwe moderne brandweerkazernes in gebruik genomen. Op de luchthaven gelden zeer strikte interventie-reactietijden om de veiligheid te garanderen. Brussels Airport koos voor FrontForce Emergency als software voor automatische dispatching en incident management.

Onze Emergency oplossing is volledig in-house gebouwd met een uitgebreide en gebruiksvriendelijke user interface. De databank bevat alle gegevens zoals materialen, manschappen, beschikbaarheden, uitrukplannen… Bij een oproep dispatchen we direct de snelste en meest adequate hulpverlening. Automatisch houden we rekening met alle specificaties van de oproep zoals plaats, soort incident, type brand…

Wat maakt onze samenwerking bijzonder?

Performantie is cruciaal

Brussels Airport moet ten opzichte van normale hulpverleningszones snellere uitruktijden garanderen. Hulpdiensten op de luchthaven dienen binnen 40 seconden te vertrekken en binnen 3 minuten ter plaatse te zijn voor vliegtuiggerelateerde interventies. Eén seconde na het ingeven van een incident laat onze software een gekoppeld geluid door de boxen weerklinken. Na vijf seconden sturen we de poorten open voor alle gekoppelde interventiewagens.

Onze specifieke project en support aanpak (PRINCE2 gebaseerd) passen we toe om de kwaliteit, resultaten en middelen op te volgen zodat dit project voldoet aan alle vooropgestelde criteria.

Periodiek testen externe instanties de reactietijden bij een incident. Voor alle verschillende soorten incidenten liggen zeer strenge eisen vast. De bepaling van welke middelen en manschappen gebruikt moeten worden is hierin een zeer belangrijke factor.

Matching van middelen en manschappen

Onze Emergency oplossing bevat een zeer sterke matching engine om de juiste middelen en manschappen te koppelen aan een incident.

De planning van manschappen en middelen is een zeer complex gebeuren. Alle middelen die meest aangewezen zijn bij een type incident dienen correct voorgesteld te worden in de dispatch. In dit geval houdt de applicatie bij de matching rekening met een mogelijk toekomstige situatie waarbij een volgend incident ook moet kunnen gedispatched worden.

Het matchen van competenties naar noden, rekening houdend met alle omstandigheden en mogelijk toekomstige noden bevat een belangrijk onderdeel van de logica die we toepassen. Deze logica om alles met elkaar automatisch te matchen vergt een uiterst complexe berekening.

Dynamische en Innovatieve planning

De brandweer op de luchthaven heeft een vaste bemanning en een springbemanning. Onze Emergency oplossing maakt het mogelijk om personen op meerdere voertuigen in te plannen. Wanneer een persoon al vertrokken is met een bepaald voertuig, wordt hij automatisch vervangen door een andere beschikbare persoon. Flexibele widgets stellen de luchthaven in staat om het meest ideale dispatch dashboard zelf samen te stellen, afhankelijk van een specifieke crisissituatie. De bediening van het dashboard kan via een webbrowser overal gebeuren. In noodsituaties verandert de brandweer mogelijks de locatie van hun dispatchroom om ploegen aan te sturen.

Vliegtuig op Brussels Airport

Tijdbesparing

We koppelen altijd zoveel mogelijk zaken aan elkaar om tijd te besparen. Kazerne West beschikt over 14 uitrijpoorten welke bij uitruk automatisch openen voor alle incident gekoppelde voertuigen. De controletoren skeyes, de dispatchroom ERC, Airside Inspection en beide brandweerkazernes krijgen automatisch een gekoppeld auditief signaal binnen. Daarnaast zetten we de boodschap om in Text2Speech zodat alle nodige informatie onmiddellijk en duidelijk gecommuniceerd wordt.

BAC Airside Inspection gebruikt FrontForce Emergency om enkele honderden telefoonnummers simultaan op te roepen bij kritische situaties. Hierbij verwittigen we automatisch verschillende stakeholders zoals bijvoorbeeld de gouverneur in geval van een vliegtuigcrash. Airside Inspection informeert via Emergency ook personeel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de voorspelling van slechte weersomstandigheden.

Informatie Delen

Het delen van informatie staat los van de alarmering. Het gebeurt weliswaar via hetzelfde platform. Via het telefoonmenu van onze oplossing en Tekst to Speech bieden we de mogelijkheid om boodschappen automatisch te herhalen en te bevestigen. Indien bijvoorbeeld een oproep op een voicemail terecht komt, herhalen we de oproep of roept Emergency een alternatief nummer op.

Roadmap

Vanuit gebruikerservaringen volgen regelmatig nieuwe innovatieve functionaliteiten. We overleggen regelmatig proactief op strategisch vlak voor specifieke noden. Via een roadmap creëren we toegevoegde waarde met nieuwe features en constante verbeteringen.