Icoon FrontForce

Seveso - BRZO - Industrie

Seveso – BZRO bedrijven en industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

Bedrijven die gevaarlijke stoffen verwerken hebben specifieke noden.

Bij Seveso of BRZO bedrijven komen hierbovenop nog door de overheden opgelegde extra verplichtingen. FrontForce heeft een zeer duidelijke focus op veiligheid en real time en kritische processen. Dit is een markt die we als geen andere kennen.

Specifieke meerwaarde voor Seveso/BRZO bedrijven zijn de automatisering van de noodplannen, snelle informatie distributie en het actueel overzicht op de situatie. Dit verkrijgen we door het inzetten van de combinatie van volgende functionaliteiten.

 • Automatische intake van incidenten uit verschillende bronnen zorgt voor tijdswinst en automatische classificatie.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan meldingen van security (systemen), brandmeldcentrales, gasdetectiesystemen, gebouwbeheersystemen, etc.
 • Ondersteuning bij manuele intake van een incident met begeleide hulp voor de bepaling van de juiste classificatie.
 • De achterliggende motor zorgt voor een generieke en gestructureerde afhandeling van incidenten volgens incident type (classificatie), noodplan en locatie.
 • Achterliggend een generieke module met verschillende incident types ook niet-hulpverlening en integratie van bijvoorbeeld preventieplannen.
 • Automatische en/of manuele activering van noodplannen en interventiefiches met snelle en juiste uitvoering van alarmering, uitzetten en opvolging van acties.
 • Dynamische alarmering rekening houdend met functies, vaardigheden, wachtrollen, planning en andere gewenste parameters. Variabele berichten die gebruik maken van de beschikbare data zoals bijvoorbeeld de incident data.
 • Standaard meer dan 10 alarmeringskanalen beschikbaar
 • Tijdens een calamiteit beschikken de meldkamer, crisisruimte en de medewerkers op het terrein over een volledig en actueel situationeel overzicht met status van acties en alarmeringen. Samen vormen ze een virtueel team met verschillende mogelijkheden tot onderlinge gegevensuitwisseling.
 • Selectieve evacuatie instructies bijvoorbeeld op basis van de windrichting en windsnelheid, waarbij de alarmering en informatie enkel naar de betrokken gebouwen/gebieden wordt gestuurd voor een ontruiming.
 • Alle uitgevoerde acties, beslissingen en alarmeringen zijn beschikbaar op een tijdslijn voor het logboek, de evaluatie en de bijsturing.
 • Automatisch verwittigen van de publieke hulpverlening
 • En zoveel meer …

Onze modulaire en flexibele oplossing staat open voor integratie met verschillende bestaande systemen of diverse (externe) databronnen. Ook hier schuilt de kracht van FrontForce!

Meer informatie