Icoon FrontForce
13 juni 2019

FrontForce ontwikkelt mee het Platform Duaal Leren van SYNTRA Vlaanderen

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen.* Het is een vorm van onderwijs waarbij een sterke werkplekcomponent aanwezig is. In 2016 gingen de eerste proefprojecten duaal leren van start en vanaf dit jaar wordt het verder uitgerold over heel Vlaanderen.

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen kiest voor FrontForce als co-creatie-partner bij het ontwikkelen van het data-platform “Radar Duaal”. Samen met SYNTRA Vlaanderen, neutrale regisseur van de werkcomponent binnen duaal leren, bouwen we een tool waarbij op een innovatieve en intelligente manier alle relevante data geaggregeerd en verrijkt zal worden. Doel van deze gegevens is onder meer het in kaart brengen van (on)evenwichten tussen enerzijds de vraag naar werkplekken (vanuit opleidingen) en anderzijds het aanbod ervan (vanuit de bedrijfswereld). Met dit platform zal men over het juiste werkinstrument beschikken voor prospectie naar mogelijke werkplekken. Daarnaast zal de data inzicht kunnen geven in het tekort of overschot aan werkplekken en/of opleidingen waardoor de partnerorganisaties van SYNTRA Vlaanderen – indien gewenst – kunnen bijsturen.

* Bron: website https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren/wat-is-duaal-leren