Icoon FrontForce

Privacy Policy

Introductie

Dit privacybeleid legt uit hoe we informatie van de bezoekers van onze website verzamelen en tevens voor welk doel we deze data gebruiken.

Doel van dit privacybeleid

Wij verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u. Persoonlijke gegevens betreft alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

We doen er alles aan om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en uw privacy te respecteren. Dientengevolge beschermen wij de informatie die u ons verstrekt en verzamelen wij over u, en gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat voor soort persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gegevens en persoonlijke interesses, zoals die door u zijn verstrekt tijdens het registratieproces of anderszins. Deze gegevens omvatten uw naam, voornaam, uw post- en e-mailadres, uw telefoon- en faxnummer, uw bedrijf en uw functie.

We verzamelen en verwerken ook gegevens die zijn verzameld door het gebruik van onze website (browsen). Deze gegevens kunnen uw bezoekers-ID, de datum en het uur van uw bezoek (timestamp), het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres en de bezochte pagina’s bevatten, evenals gegevens met betrekking tot het type bestanden dat u van ons gedownload heeft.

Deze gegevens kunnen worden verzameld via het gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gegenereerd wordt door een softwaretoepassing op een website en tevens wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen een aantal gegevens bevatten, waaronder uw login, wachtwoord en voorkeuren. Het gebruik van cookies stelt ons in staat om uw bezoek en uw browservoorkeuren bij te houden om u een aangenamer bezoek te bieden door snellere en meer gepersonaliseerde diensten te leveren. Uw internetbrowser kan automatisch worden ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw internetbrowser aanpassen om ervoor te zorgen dat deze u op de hoogte stelt van alle cookies die naar uw harde schijf worden verzonden. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat deze cookies weigert, hoewel dit uw ervaring op onze website kan verminderen of u sommige van zijn pagina’s niet kunt openen.

Doel van het verzamelen en verwerken van deze persoonlijke gegevens

Door onze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld en / of verwerkt om u gepersonaliseerde diensten te bieden zoals hierboven beschreven. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens stelt ons bijvoorbeeld in staat om uw voorkeuren of uw eerdere ervaringen (bijv. Voorafgaande registratie op ons discussieforum) op te nemen voor toekomstige bezoeken aan onze website.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor statistische doeleinden en om uw bezoek te volgen om de inhoud en diensten die wij voorstellen te verbeteren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Als u op enig moment in de toekomst wilt dat uw persoonlijke gegevens niet voor marketing worden gebruikt, kunt u hiervoor een e-mail sturen naar info@frontforce.be.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in dit privacybeleid.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk en zullen deze gegevens uiterlijk na zes maanden uit onze statistieken verwijderen of anoniem maken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens communiceren aan een gelieerde onderneming van FrontForce NV (zoals gedefinieerd in artikel 11, 1° van het Wetboek van vennootschappen), gevestigd in landen binnen de Europese Unie en in elk land buiten de Europese Unie, ook al zorgt dit land niet voor een passend niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens, wanneer dergelijke communicatie vereist is om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden, voor statistische doeleinden of om uw bezoek aan onze websites te volgen om de inhoud en diensten die wij voorstellen te verbeteren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan een andere, derde partij.

Links naar websites van derden

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze sites en garanderen op geen enkele manier dat de gegevensbeschermingspraktijken die op deze websites van kracht zijn, voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. We raden u aan het privacybeleid van elk van deze sites te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens openbaar maakt.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging. We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen worden beschermd. Uw persoonlijke gegevens worden alleen bekendgemaakt aan bevoegde personen binnen onze groep.

Uw rechten

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd), heeft u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals verzameld en verwerkt door ons, en om de wijziging of verwijdering van de gegevens te verkrijgen als de gegevens onjuist of niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart naar dataprotection@ferranti.be.

Voor aanvullende informatie kunt u ook het openbare register van geautomatiseerde verwerking raadplegen dat wordt bijgehouden door de Belgische Commissie voor de bescherming van de privacy, Hallepoort 5-8, 1060 Brussel.

Bekijk ook de volledige privacy policy.