Icoon FrontForce

Nederlandse Stichting Afvalstoffen & Binnenvaart kiest voor oplossing van FrontForce

oplossingen

“Ons partnership omvat een optimale samenwerking met high availability van het projectteam. Hiermee bewijst FrontForce een geïntegreerde oplossing van een uiterst complex proces on time en binnen budget te kunnen aanbieden!”

Loet de Hooge, Manager of Operations SAB

APPLISS vergemakkelijkt registratie van schepen, organisaties en afvalstoffen

De Nederlandse Stichting Afvalstoffen en Binnenvaart (SAB) is verantwoordelijk voor de inzameling van afvalstoffen uit de binnenvaart en houdt de data bij van het afval van elk schip. Daarnaast verstrekt en controleert de SAB ook heel wat vaardocumenten van binnenschepen: dienstboekjes, vaartijdenboeken, vaartijdverklaringen en olieafgifteboekjes. Voor al haar activiteiten is een snelle, uitgebreide en procesgerichte databankapplicatie onmisbaar. En die vond SAB in het door FrontForce gebouwde APPLISS.

Complex framework dat aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet

Met APPLISS bouwde FrontForce een framework als basis voor de registratie van vaartijden, de uitgifte van officiële bemanningsdocumenten, real time-registratie door derden voor afvalinname en bunkerregistraties, en alle financiële administratieve handelingen.

Een uitdagend en complex project ook omdat de grote hoeveelheid data die SAB de voorbije tien jaar verzamelde naadloos gemigreerd moest worden én dat de bestaande applicatie geen downtime mocht ondervinden. Doordat in APPLISS ook facturatie- en klantengegevens worden aangemaakt en opgeslagen, moest het systeem ook aan de hoogste veiligheidsnormen van cybersecurity en AVG (GDPR) voldoen.

APPLISS: een multifunctioneel platform

APPLISS is niet alleen platform voor medewerkers van de SAB, FrontForce koppelde er ook een webshop en consultatieportaal aan (MijnSAB). Daarmee kunnen organisaties en binnenschippers opvolgen welke documenten en facturen beschikbaar zijn en gedownload kunnen worden. Ze kunnen ook online scheeps- en bemanningsdocumenten aanvragen en ecorekeningen openen en aanzuiveren. Daarvoor zette FrontForce een integratie op met betaalplatform Mollie.

APPLISS

 

De integratie met de ECDB – de Europese database voor de registratie van werknemers in de binnenvaart – was ook een van de belangrijke reden waarom SAB op zoek ging naar een nieuw framework. Samen de koppelingen met het boekhoudsysteem, het containersysteem voor afvalregistratie, een verbruiksplatform voor havenfaciliteiten en andere bronsystemen was de integratie met de ECDB van fundamenteel belang.

Via een generieke API kunnen leveranciers voor hen noodzakelijke informatie raadplegen. Dankzij deze geïntegreerde aanpak kan SAB haar klanten vlot en efficiënt factureren op basis van verbruik.

Agile aanpak

 

Het APPLISS-project werd agile uitgevoerd en opgeleverd in maandelijkse sprints. Zo werd feedback snel uitgewisseld en kon de SAB al vroeg in het project afgewerkte onderdelen in het platform uittesten.

Volgens het Service Level Agreement beheert en onderhoudt FrontForce de applicatie. Zo ontzorgen we de SAB maximaal, met gelimiteerde oplostijden – critical incidenten worden binnen de twee uur opgelost – en geëiste beschikbaarheid van het volledige systeem.