Icoon FrontForce

Energie Data Services Nederland: Monitoring en logging op maat

Energie Data Services Nederland (EDSN) ontwikkelde een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur waarmee de informatievoorziening in de energiemarkt gegarandeerd wordt. Van landelijke en regionale netwerkbeheerders, over energieleveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken tot overige dienstaanbieders: alle marktrollen in de energiesector profiteren van de vlotte monitoring en logging van de gebruikte gashoeveelheden. Om deze data nauwkeurig in het oog te houden bouwde Frontforce een CSS-systeem op maat.

EDSN ontwikkelde zich tot een drijvende kracht achter de energievoorziening van de energiemarkt. In opdracht van de landelijke en regionale Nederlandse netbeheerders – die ook eigenaar zijn van het bedrijf – biedt EDSN een Centraal Systeem Stuursignaal (CSS) aan, waarmee programmaverantwoordelijken near-time geïnformeerd worden over het verbruik van hun eindklanten. Zo kunnen ze de ideale balans vinden tussen vraag en aanbod en inspelen op de prijs.

Monitoring en logging met bewezen stabiele technologie

Het CSS-systeem ontvangt verschillende brondata via afgesproken en geïmplementeerde interfaces.

Op basis van zo’n 400 berichten per uur van verschillende meetverantwoordelijken en Gas Unie Nederland wordt het verbruik van ongeveer 2.000 aansluitingen ingelezen. Na een validatie en complexe berekening zien de programmaverantwoordelijken van alle partijen de verbruikte gashoeveelheden. FrontForce bouwde deze oplossing met bewezen stabiele technologie.

In een centrale Oracle-databank wordt alle data bewaard. Een Java web based beheerapplicatie en in Java gebouwde SOAP webservices vragen deze informatie op en leveren ze aan. Op die info wordt elk uur een complexe allocatieberekening uitgevoerd, belangrijk voor de prijsberekening. Om dat allemaal vlot en correct te laten verlopen, voorzag FrontForce een uitgebruik monitoring- en loggingluik in deze applicatie. Die monitort of de applicatieprocessen hun taak goed uitvoerden.

Zekerheid met een Gold Service Level Agreement.

EDSN koos voor een Gold Service Level Agreement. Dat betekent dat kritieke incidenten in verschillende categorieën – hoog, gemiddeld en laag – een gegarandeerde antwoord- en oplostijd hebben.

Maandelijks rapporteert FrontForce ook een aantal KPI’s, zodat de dienstverlening altijd optimaal verloopt en proactief bijsturen mogelijk is. Zo worden bijvoorbeeld de verwerkingssnelheid van berekeningen, oplostijden van incidenten, capaciteitsmanagement en security van incidenten opgenomen. Op die manier toont FrontForce aan EDSN aan dat ze betrouwbare en stabiele software biedt in een kritische omgeving.

De beveiliging van verbindingen en berichten gebeurt met specifieke encrypties. Wie welke berichten op welk moment aanleverde, is op elk moment aantoonbaar. Een extra controlestap zorgt ervoor dat een partij alleen berichten kan afleveren aan zichzelf of aan partijen waarmee een vooraf vastgelegde afspraak werd gemaakt.